Kontakt

PodKlucz24 Sp. z o.o.

biuro@podklucz24.pl

tel.: +48 510 051 276

tel.: +48 888 204 202

32-050 Skawina, ul. Armii Krajowej 9

 

NIP 675 148 81 98,   REGON 122816336

Konto: BZWBK24 Wrocław  nr:  09 1090 2053 0000 0001 2092 0543

KRS  0000456000 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do naszego biura, gdzie omówimy najlepsze dla Państwa rozwiązania.